https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
Vincy潤彩唇膏 心得評價
CEZANNE潤彩唇膏

CEZANNE
潤彩唇膏

LastingLipColorN
5.2
心得評價:46 篇(40人覺得好用)
容量/價格:HK$65/78
看產品及心得
Vincy
年齡24膚質乾性肌心得篇數1
6
2021.03.22 發表
又平又靚既唇膏啊係(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
本身睇105以為會好紅 點知上嘴係好靚既磚紅色♡
仲好顯白顯氣色好(•̀ᴗ•́)و!
105係除左504都要必入手啊ʕ•̀ω•́ʔ✧
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.