https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
rachelnoni裸色深邃眼影 心得評價
excel裸色深邃眼影

excel
裸色深邃眼影

Skinny Rich Shadow
excel裸色深邃眼影
5.8
心得評價:145 篇(129人覺得好用)
容量/價格:31g / HK$135
看產品及心得
rachelnoni
年齡48膚質混合肌心得篇數49
6
2024.01.23 發表
標籤自然妝效上色持久貼服
色號是SR06,顏色自然,方便日常返工使用。粉質幼細貼服不飛粉,會再回購
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.