LuoLai無重絲滑三色遮瑕霜 心得評價
excel無重絲滑三色遮瑕霜
excel
無重絲滑三色遮瑕霜
5.0
心得評價:30 篇
容量/價格:HK$142
看產品及心得
LuoLai
年齡15膚質油性肌心得篇數11
5
2020.02.02 發表
性價比高💁🏻‍♀️有三隻色👏🏻
攞嚟遮暗瘡印、黑眼圈、暗瘡都好適合😻😻
唯一唔同嘅地方係係我塊面度有少少易甩
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.