https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20FACIAL MIST 心得評價
ADDICTIONFACIAL MIST

ADDICTION
FACIAL MIST

FACIAL MIST
ADDICTIONFACIAL MIST
4.4
心得評價:10 篇(7人覺得好用)
容量/價格:50ml / HK$205
看產品及心得
Circlecyy20
年齡26膚質中性肌心得篇數1081
4
2023.03.03 發表
噴上臉有少量的冰涼感 夏天比較適用 有中等滋潤度 睡前保養會很喜歡
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.