maggie.l酵素洗顏粉 心得評價
MEISHOKU 明色酵素洗顏粉
MEISHOKU 明色
酵素洗顏粉
DetclearFruitEnzymePowderWash
4.6
心得評價:14 篇(7人覺得好用)
容量/價格:75g / HK$98
看產品及心得
maggie.l
年齡31膚質混合肌心得篇數12
5
2019.11.05 發表
性價比高的酵素洗臉粉,用完感覺好乾淨但唔會乾繃繃