ykcLIP TINT 心得評價
OPERALIP TINT

OPERA
LIP TINT

柔潤亮澤染色唇膏
5.4
心得評價:149 篇(124人覺得好用)
容量/價格:HK$98
看產品及心得
ykc
年齡25膚質混合肌心得篇數31
4
2019.12.30 發表
初時用覺得幾好 好顯色 隻色都好靚
但係用耐咗發覺假潤
搽上嘴唔係真係潤 好快乾 補色會令隻色唔好睇
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.