iamjasperlol自轉式眉筆 心得評價
media自轉式眉筆

media
自轉式眉筆

MEDIAEYEBROWPENCIL
5.3
心得評價:8 篇(5人覺得好用)
容量/價格:0.18g / HK$35
看產品及心得
iamjasperlol
年齡24膚質乾性肌心得篇數28
7
2022.04.03 發表
用過好幾款眉筆 都係media最適合乾肌人士
粗幼適中 適合幼眉人士用 畫落好順!
可惜media既產品各大門店都冇得試顏色
油肌人士可能較容易掉妝
已經用左好幾支🥰
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.