balabababa豐潤絲滑洗髮露(保濕) 心得評價
Kose Cosmeport豐潤絲滑洗髮露(保濕)

Kose Cosmeport
豐潤絲滑洗髮露(保濕)

Jel'aimeRelaxShampoo(Soft&Moist)
5.0
心得評價:1 篇(1人覺得好用)
容量/價格:HK$89
看產品及心得
balabababa
年齡25膚質混合肌心得篇數413
5
2020.04.27 發表
我買圖中呢支,因為見9成天然植物成份,感覺安心。用後頭髮好順滑,又冇敏感。覺得保濕力幾夠,全日水油平衡都ok,冇話好快變笠變油頭。