https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
lingbb潔面紙巾 心得評價
Gatsby潔面紙巾

Gatsby
潔面紙巾

GATSBY FACIAL PAPER
Gatsby潔面紙巾
3.6
心得評價:10 篇(2人覺得好用)
容量/價格:HK$13/30
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數951
5
2023.03.05 發表
- 知道自己唔岩冰凍系列濕紙巾就識得買呢款單純清潔使用
- 一如既往只用來大量出汗時塗抹身體,
- 香味唔濃烈,抹完感覺清爽
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.