https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
lingbb曲線復現噴霧 (曲髮造型專用) 心得評價
Lucido-L曲線復現噴霧 (曲髮造型專用)

Lucido-L
曲線復現噴霧 (曲髮造型專用)

曲線復現噴霧(曲髮造型專用)
Lucido-L曲線復現噴霧 (曲髮造型專用)
3.5
心得評價:7 篇(2人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數951
3
2023.05.21 發表
- 一般頭髮可能會hold得住個曲,但我身上唔見效
- 髮質屬細軟,夾完曲都好快因地心吸力變返直
- 呢款有甜甜香味,噴完髮尾好黏笠,所以唔係好鐘意
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.