https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
ying日本酒化妝水 心得評價
菊正宗日本酒化妝水

菊正宗
日本酒化妝水

Kikumasamune Nihonshu Face Lotion 500ml
菊正宗日本酒化妝水
4.2
心得評價:30 篇(7人覺得好用)
容量/價格:500ml / HK$63
看產品及心得
ying
年齡26膚質乾性肌心得篇數80
1
2021.03.29 發表
好大陣酒味 又酒精
用上面有敏感
用係身又令到濕疹起
敏感肌慎選
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.