jojoma123亮滑精華軟膜 - 水潤修護 心得評價
FANCL亮滑精華軟膜 - 水潤修護

FANCL
亮滑精華軟膜 - 水潤修護

亮滑精華軟膜-水潤修護
5.4
心得評價:7 篇(7人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
jojoma123
年齡40膚質混合肌心得篇數358
5
2022.09.23 發表
Creamy 狀的軟膜,敷起來頗舒服,平時會敷大約7-10分鐘、洗淨後、膚色暗黃及粗糙現象好像減輕了不少
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.