https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
LPM英國梨與小蒼蘭 心得評價
JO MALONE英國梨與小蒼蘭

JO MALONE
英國梨與小蒼蘭

EnglishPear&Freesia
5.0
心得評價:44 篇(24人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
LPM
年齡26膚質敏感肌心得篇數289
5
2021.03.26 發表
呢枝花香偏甜少少...前中後調都幾有層次
我鐘意用佢黎mix 味既 感覺任何既味mix佢都出到唔錯既效果
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.