https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
LPMChloé 香水 心得評價
ChloéChloé 香水

Chloé
Chloé 香水

ChloéEDP
ChloéChloé 香水
5.4
心得評價:38 篇(26人覺得好用)
容量/價格:50ml
看產品及心得
LPM
年齡26膚質敏感肌心得篇數289
5
2021.03.26 發表
Chole d香水樽都好靚
味道會偏甜但係唔會好濃好俗
唔怕撞香係一個唔錯既選擇
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.