https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
Viviccs美膚泥漿 (柔潤配方) 心得評價
BORGHESE美膚泥漿 (柔潤配方)

BORGHESE
美膚泥漿 (柔潤配方)

Fango Delicato Mud For Delicate Dry Skin / Active Mud For Delicate Dry Skin
3.9
心得評價:12 篇(7人覺得好用)
容量/價格:7.5oz/17.6oz / HK$400/750
看產品及心得
Viviccs
年齡32膚質混合肌心得篇數209
2
2022.03.08 發表
有比另一罐深綠色的好。
但仍然是太刺激皮膚,水份會抽走太多。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.