balabababa蘆薈噴霧水 心得評價
廣源良蘆薈噴霧水

廣源良
蘆薈噴霧水

蘆薈噴霧水
2.0
心得評價:1 篇
容量/價格:120ml
看產品及心得
balabababa
年齡25膚質混合肌心得篇數413
2
2020.04.20 發表
一般保濕功效。噴霧咀頭都細,但感覺蘆薈味唔太明顯,用原始青瓜味味道會更好。用作一般保濕可以,但曬後護理、收細毛孔就感覺不明顯。