https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
Pinky升級再生基因速救舒壓精華 心得評價
ESTEE LAUDER升級再生基因速救舒壓精華

ESTEE LAUDER
升級再生基因速救舒壓精華

Advanced Night Repair
4.6
心得評價:13 篇(8人覺得好用)
容量/價格:20ml / HK$660
看產品及心得
Pinky
年齡34膚質乾性肌心得篇數831
4
2021.06.03 發表
乳液狀質地,推開感覺會薄啲
吸收後會維持有滋潤度,但唔會覺得立痴痴,係比較柔潤
適合乾性皮膚用
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.