https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Hazel人參大米煥白亮肌面膜 心得評價
The Body Shop人參大米煥白亮肌面膜

The Body Shop
人參大米煥白亮肌面膜

Chinese Ginseng & Rice Clarifying Polishing Mask
The Body Shop人參大米煥白亮肌面膜
4.5
心得評價:26 篇(12人覺得好用)
容量/價格:75ml/15ml / HK$199/49
看產品及心得
Hazel
年齡45膚質混合肌心得篇數1038
4
2023.03.03 發表
我嘅係試用,有淡淡嘅人參香,有少少可能米嘅磨砂粒子,都算係幼滑,洗完塊板即白淨左,唔錯.
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.