Pinky肌源再生10號精華 心得評價
VICHY肌源再生10號精華

VICHY
肌源再生10號精華

肌源再生10號精華
3.0
心得評價:1 篇
容量/價格:
看產品及心得
Pinky
年齡34膚質乾性肌心得篇數818
3
2020.12.29 發表
質地水狀流質,但搽上面唔會一下就無曬野咁
有少少黏笠嘅感覺,唔算太好吸收