https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
二階堂優希高效透白光塑淡斑精華 心得評價
OLAY高效透白光塑淡斑精華

OLAY
高效透白光塑淡斑精華

WHITE RADIANCE LIGHT PERFECTING ESSENCE
OLAY高效透白光塑淡斑精華
5.2
心得評價:32 篇(25人覺得好用)
容量/價格:30ml / HK$259.9
看產品及心得
二階堂優希
年齡20膚質油性肌心得篇數23
6
2020.03.31 發表
已經用緊第兩枝
以前塊面會泛紅,再有少少痘印
用完真係用改善左
仲覺得好似有白左少少
精華非常好吸收
個樽自動吸取既設計好好用
唔洗自己唧
二階堂優希其他心得23篇
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.