https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
kameari茶樹抗瑕疵淨化精華 心得評價
The Body Shop茶樹抗瑕疵淨化精華

The Body Shop
茶樹抗瑕疵淨化精華

茶樹抗瑕疵淨化精華
4.0
心得評價:8 篇(6人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
kameari
年齡34膚質混合肌心得篇數712
5
2021.07.30 發表
body shop嘅茶樹對個人嚟講已經係好用了,查完會有啲乾保濕番就可以了,痘痘真係會退得比較快,唔用係極度慢。唔錯。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.