https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20終極嫩唇潤唇膏 心得評價
REVLON 露華濃終極嫩唇潤唇膏

REVLON 露華濃
終極嫩唇潤唇膏

REVLON KISS EXFOLIATING BALM
REVLON 露華濃終極嫩唇潤唇膏
4.8
心得評價:12 篇(11人覺得好用)
容量/價格:26g / HK$44.9
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1081
5
2024.03.08 發表
通常會係夜間使用 因為本身有磨砂粒子 亦有滋潤成份 第二朝洗面洗走都會好潤滑
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.