https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
makchingFIT ME!柔滑遮瑕膏 心得評價
MAYBELLINEFIT ME!柔滑遮瑕膏

MAYBELLINE
FIT ME!柔滑遮瑕膏

FIT ME! CONCEALER
MAYBELLINEFIT ME!柔滑遮瑕膏
5.2
心得評價:135 篇(79人覺得好用)
容量/價格:HK$89
看產品及心得
makching
年齡27膚質混合肌心得篇數9
6
2023.04.11 發表
標籤自然妝效遮瑕力毛孔遮瑕力不易脫妝
有幸抽到cosme試用。我皮膚屬於混合偏乾,間中會生痘痘,本身毛孔都算粗大。 遮瑕主要用作遮蓋痘印/毛孔/痘印。

收到遮瑕膚 我會覺得係有驚喜。平時用遮瑕膚遮痘印多數都會好乾,甚至好易導致少少脫皮。但FIT ME遮瑕膚質地較水潤,但同時具有唔錯遮瑕力,而且持久唔易甩,所以係我幾鐘意既遮瑕膚。

比較埋價錢黎講,我會覺得遮瑕膏既CP值都非常高,唔同顏色選擇亦都適包用作唔同既遮瑕功用。適合一年四季天氣使用。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.