sukihhhhhh美術課三色修容餅 心得評價
too cool for school美術課三色修容餅

too cool for school
美術課三色修容餅

Art Class By Rodin Shading powder
5.1
心得評價:57 篇(49人覺得好用)
容量/價格:9.5g
看產品及心得
sukihhhhhh
年齡24膚質混合肌心得篇數119
7
2021.08.01 發表
相信呢款修容餅大家都唔會陌生 ,呢款顏色適合亞洲人膚色,顏色自然,就算係新手都 唔會怕太重手 ,亦都唔會飛粉。
而且一盒除咗用來做陰影,仲可以用來做髮際線,眉粉 ,一盒多用價錢又唔貴 !非常推薦!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.