https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Rooibos teaCUSHION 遮瑕筆 心得評價
MAYBELLINECUSHION 遮瑕筆

MAYBELLINE
CUSHION 遮瑕筆

CUSHION 遮瑕筆
MAYBELLINECUSHION 遮瑕筆
4.1
心得評價:76 篇(16人覺得好用)
容量/價格:HK$89
看產品及心得
Rooibos tea
年齡19膚質敏感肌心得篇數263
4
2022.03.08 發表
佢比我想像中好用,海棉頭舒服唔會吉,但係驚佢放太耐會生好多菌,未必會再買
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.