https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
ZoeTungLash Perm Curl Fix Mascara 心得評價
ETUDELash Perm Curl Fix Mascara

ETUDE
Lash Perm Curl Fix Mascara

LASH PERM CURL FIX MASCARA
4.9
心得評價:29 篇(21人覺得好用)
容量/價格:8g / HK$128
看產品及心得
ZoeTung
年齡27膚質油性肌心得篇數110
7
2021.11.11 發表
係Gmarket 購入 大概$5x
以佢價錢同質素黎講 真係超級好用!
易搽上眼 、唔會暈眼
唯一有個小缺點係
有時唔知點解會將啲睫毛痴埋一齊
不過都唔係成日發生

但依個價錢 好用抵用
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.