https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
kameari立體塑型眉粉 心得評價
MAYBELLINE立體塑型眉粉

MAYBELLINE
立體塑型眉粉

立體塑型眉粉
MAYBELLINE立體塑型眉粉
3.0
心得評價:10 篇(4人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
kameari
年齡34膚質混合肌心得篇數712
4
2021.07.30 發表
質地實,呢一款都可以話係好易上色,唔難做到想要嘅效果,持久度都唔錯。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.