Maggieyt濟州柑橘煥白無瑕精華 心得評價
Maggieyt
年齡33膚質中性肌心得篇數26
4
2021.09.13 發表
用左一支, 質地屬於水狀, 易吸收 唔算太笠, 用完皮膚有平滑左, 但會等到有優惠先會回購