lingbb柔光極致晶透粉凝霜 心得評價
THREE柔光極致晶透粉凝霜

THREE
柔光極致晶透粉凝霜

ADVANCED ETHEREAL SMOOTH OPERATOR FLUID FOUNDATION
5.0
心得評價:2 篇(2人覺得好用)
容量/價格:30ml / HK$710
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數713
5
2023.02.01 發表
- 呢款粉底主打持久不脫妝
- 質地好滑易推,上面效果透薄,適合偏淡妝愛好者。
- 暫時同用緊既精華、護膚品都無起屑既情況👍🏻
- 遮瑕屬低。需另加遮瑕膏
- 單用既話,泛紅位置未完全遮到,屬自然一點既妝感
- 用埋定妝粉後就會遮到我既泛紅
- 屬於自然柔光既finish
- 持續性唔錯, 去到7 個鐘, 淡妝好處係仲有補妝既quota,補完唔會厚妝🤭
- 個人認為皮膚狀態好時用會比較好用👍🏻