https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
zetalhc翠綠玫瑰低泡配方輕柔洗髮露 心得評價
SABON翠綠玫瑰低泡配方輕柔洗髮露

SABON
翠綠玫瑰低泡配方輕柔洗髮露

SABON翠綠玫瑰低泡配方輕柔洗髮露
4.1
心得評價:13 篇(5人覺得好用)
容量/價格:HK$195
看產品及心得
zetalhc
年齡24膚質油性肌心得篇數334
4
2024.03.02 發表
清潔力效果普通,唔太容易起泡,容易出油嘅頭皮喺夏天用應該會覺得清潔唔夠強,效果普通
zetalhc其他心得334篇
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.