https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Cici Wong翠綠玫瑰3合1全效極緻修護髮膜 心得評價
SABON翠綠玫瑰3合1全效極緻修護髮膜

SABON
翠綠玫瑰3合1全效極緻修護髮膜

SABON翠綠玫瑰3合1全效極緻修護髮膜
5.1
心得評價:24 篇(17人覺得好用)
容量/價格:200ml / HK$290
看產品及心得
Cici Wong
年齡28膚質乾性肌心得篇數63
5
2024.02.02 發表
標籤護髮效果柔滑頭髮滋潤
因為好鍾意sabon呢隻香味,所以特登買呢隻味髮膜,用完第二日都仲有呢股香味,好治癒。而且用完頭髮都柔順,無咁易打結。我嘅用法係洗完頭搽髮膜,之後沖涼,最後沖走髮膜,效果都滿意。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.