HazelPROX 亮潔晳顏淡斑精華 (新升級抗氧淡斑精華) 心得評價
OLAYPROX 亮潔晳顏淡斑精華 (新升級抗氧淡斑精華)

OLAY
PROX 亮潔晳顏淡斑精華 (新升級抗氧淡斑精華)

PROX by OLAY Spot Fading Essence
5.8
心得評價:36 篇(35人覺得好用)
容量/價格:40ml / HK$390
看產品及心得
Hazel
年齡45膚質混合肌心得篇數796
5
2022.07.04 發表
雖然我冇比@Cosme選中做試用者,但好彩我買咗Olay 嘅抗糖精華 set裝裏面送咗一支版仔。本身冇打算咁快用,但因為我最近生咗一粒勁大嘅瘡,自己又手多多去擠佢,所以搞到留咗一個勁大嘅黑色,需要攞嚟急救。唔好睇佢細細支,都已經用咗七日有多,佢質地十分水,絕對唔黏立 ,好容易推開,我會成塊面咁搽,唔止 粒暗蒼印明顯減退, 成塊面膚色都均勻左,唔錯!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.