https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Faye HuiVANISH™無瑕遮瑕液 心得評價
HOURGLASSVANISH™無瑕遮瑕液

HOURGLASS
VANISH™無瑕遮瑕液

Veil Mineral Primer
HOURGLASSVANISH™無瑕遮瑕液
5.5
心得評價:18 篇(17人覺得好用)
容量/價格:6ml / HK$320
看產品及心得
Faye Hui
年齡42膚質混合肌心得篇數5
7
2023.05.03 發表
標籤自然妝效遮瑕力毛孔遮瑕力不易脫妝貼服妝感透薄
用過好多遮瑕,想用嚟提亮淚 溝,但好多都係好顯毛孔,越遮越覺眼🥺🥺最後試到呢隻,效果好好,好滑,而且好遮毛孔,我係用dior forever柔霧粉底液,hourglass呢隻遮瑕同佢好夾,我依家用佢嘅#birch色遮淚溝同提亮鼻頭,咀角嘅陰暗位,真係好正😍
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.