Ting Ting Ng造型眉彩餅 心得評價
KATE TOKYO造型眉彩餅
KATE TOKYO
造型眉彩餅
designingeyebrowN
5.2
心得評價:16 篇(11人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Ting Ting Ng
年齡26膚質乾性肌心得篇數10
6
2021.08.24 發表
一直都用開Kate 眉粉 已經回購好多次,好好用,容易上色,而且都比較自然, 就算唔識化妝 都能夠掌握, 都好適合 新手化妝用。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.