Amelia去油暗瘡面膜 心得評價
ORIGINS去油暗瘡面膜

ORIGINS
去油暗瘡面膜

10 Minute Mask To Rescue Problem Skin
4.4
心得評價:18 篇(9人覺得好用)
容量/價格:75ml / HK$220
看產品及心得
Amelia
年齡28膚質混合肌心得篇數12
6
2019.11.15 發表
堅有用!我有一期好多粒粒既時候,除左做facial之外,仲會用Out of Trouble。大約一兩個禮拜啲痘痘就會慢慢謝,而且唔會再復發~~
而家我偶爾生一兩粒痘既時候,會用佢點一點發炎部位,可能用一晚(無咁嚴重的話)或幾晚(比較嚴重的case)就會見效。

有人覺得氣味唔好聞,我就覺得ok