https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
happychiu混色遮瑕 心得評價
CANMAKE TOKYO混色遮瑕

CANMAKE TOKYO
混色遮瑕

ColorMixingConcealer
4.2
心得評價:79 篇(30人覺得好用)
容量/價格:23g / HK$82
看產品及心得
happychiu
年齡26膚質混合肌心得篇數27
1
2019.12.02 發表
裡面嘅遮瑕膏本身已經比較厚身
附送嘅掃仲要十級唔好用
掃毛又粗又硬 成支水彩筆咁
用呢個掃根本無辦法搽勻
啲掃痕現哂出嚟
反而另一邊海綿頭唔錯
挺身得嚟夠軟熟
輕輕一點 就可以遮住細細點嘅瑕疵
可惜 好易甩 好快要補
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.