happychiu裸色深邃眼影 心得評價
excel裸色深邃眼影

excel
裸色深邃眼影

Skinny Rich Shadow
5.7
心得評價:125 篇(115人覺得好用)
容量/價格:31g / HK$135
看產品及心得
happychiu
年齡26膚質混合肌心得篇數27
7
2019.12.02 發表
品質堪比專櫃驗眼影!
顯色 唔飛粉 持久
成個系列每種配色都自然百搭
初學化妝或者化妝高手都必買!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.