lingbb水漾卸妝啫喱(停) 心得評價
shu uemura 植村秀水漾卸妝啫喱(停)

shu uemura 植村秀
水漾卸妝啫喱(停)(已停產)

水漾卸妝啫喱
3.6
心得評價:5 篇(2人覺得好用)
容量/價格:150ml / HK$275
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數856
1
2022.10.24 發表
- 白色啫喱狀質地,稍為杰身,打圈按摩會慢慢變成油狀。
- 呢個牌除既卸妝都被好多人大讚,但我身上反而使用感真係唔好
- 個香味好奇怪我唔鐘意,有種膠膠地既味?
- 雖然都有人覺得佢卸妝唔錯,但因為個味無用係面,最多用黎卸啲swatches
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.