https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Giselle 碳酸潔面泡沫(亮白型) 心得評價
Bifesta碳酸潔面泡沫(亮白型)

Bifesta
碳酸潔面泡沫(亮白型)

BifestaFOAMINGWHIPBRIGHTUP
Bifesta碳酸潔面泡沫(亮白型)
4.9
心得評價:37 篇(20人覺得好用)
容量/價格:HK$40
看產品及心得
Giselle
年齡22膚質混合肌心得篇數404
4
2023.03.04 發表
Bifesta
碳酸潔面泡沫亮白型
*:.*.:*:。∞︎。:*:.*.:*:。∞︎。:*:.*.:* :。∞︎。:*:.*.:*
好耐之前貪佢夠方便所以入手嘅產品₍ᐢ⸝⸝› ̫ ‹⸝⸝ᐢ₎ 輕輕一襟就已經有好綿密嘅泡泡可以用*ˊᵕˋ)੭啱晒我呢啲懶得搓泡泡嘅人類"(⌯︎¤̴̶̷̀ω¤̴̶̷́)✧︎佢陣味係碳酸水嘅味,我自己覺得幾特別⸜( ´ ꒳ ` )⸝用完後feel到皮膚變得好乾淨同變滑咗( ˘͈ ᵕ ˘͈ )美白效果就唔係好快就睇到,我起碼連續用咗2枝先見到皮膚白咗少少₍ᐢ ›̥̥̥ ༝ ‹̥̥̥ ᐢ₎當佢係一支清潔力強嘅潔面泡沫裡入手會無咁失望₍ ᐢ. ̫ .ᐢ ₎佢一般$50有找而且間唔中都會有特價( ˶ˆ꒳ˆ˵ )
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.