https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
mavis碳酸潔面泡沫(亮白型) 心得評價
Bifesta碳酸潔面泡沫(亮白型)

Bifesta
碳酸潔面泡沫(亮白型)

BifestaFOAMINGWHIPBRIGHTUP
Bifesta碳酸潔面泡沫(亮白型)
5.0
心得評價:38 篇(20人覺得好用)
容量/價格:HK$40
看產品及心得
mavis
年齡29膚質混合肌心得篇數337
7
2024.03.09 發表
一吱出嚟已經係好綿密既泡泡,用來真係好方便,唯一缺點就係都用得幾快,不過真係好方便冇得輸 😆
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.