https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
lingbb恆彩艷澤唇膏 心得評價
Za恆彩艷澤唇膏

Za
恆彩艷澤唇膏

VibrantMoistLipsticks
Za恆彩艷澤唇膏
2.7
心得評價:2 篇
容量/價格:4.5g / HK$95
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數951
4
2022.11.12 發表
曾經好愛既開架品牌唇膏
我有段時間好鐘意黑撞barbie pink,
包裝吸引,內在都美
顏色係pk系列既barbie pink
質地水潤,顏色都好出色既一款
但就唔持久

依家已經唔鐘意咁粉既色,
如果你咁岩想搵呢隻色又好用既
推薦呢款💗💓
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.