https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20FOREVER JUICY OIL ROUGE SHEER 心得評價
JILL STUARTFOREVER JUICY OIL ROUGE SHEER

JILL STUART
FOREVER JUICY OIL ROUGE SHEER

FOREVERJUICYOILROUGESHEER
JILL STUARTFOREVER JUICY OIL ROUGE SHEER
2.5
心得評價:3 篇
容量/價格:10ml / HK$200
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1081
3
2024.03.11 發表
顏色靚但係上嘴既質地幾笠身 唔算特別討好 特別夏天用會幾唔自在
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.