https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20魅光修容蜜 心得評價
THREE魅光修容蜜

THREE
魅光修容蜜

魅光修容蜜
THREE魅光修容蜜
3.6
心得評價:4 篇(3人覺得好用)
容量/價格:6g / HK$275
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1081
4
2024.03.07 發表
容易推開 唔會話太快乾而king左係到 上完既色係好透亮 唔會怕唔自然
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.