https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20極致活顏凝霜 心得評價
THREE極致活顏凝霜

THREE
極致活顏凝霜

極致活顏凝霜
THREE極致活顏凝霜
3.9
心得評價:6 篇(4人覺得好用)
容量/價格:26g / HK$1085
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1081
5
2024.03.11 發表
唔笠 容易吸收之外 佢既保濕力好高 係好乾既天氣下用都唔會好快就變乾
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.