https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Ana紅石榴柔潤保濕潤唇膏 心得評價
BURT`S BEES紅石榴柔潤保濕潤唇膏

BURT`S BEES
紅石榴柔潤保濕潤唇膏

紅石榴柔潤保濕潤唇膏
BURT`S BEES紅石榴柔潤保濕潤唇膏
3.7
心得評價:22 篇(7人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Ana
年齡33膚質中性肌心得篇數14
1
2024.04.14 發表
標籤天然・有機
雖然成份天然,但係對我黎講唔夠潤,要成日補搽😑

上嘴matte matte 地,有少少少紅色,同埋我唔系好鍾意個味,不回購😶
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.