https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
lingbb神奇紫草急救軟膏 心得評價
BURT`S BEES神奇紫草急救軟膏

BURT`S BEES
神奇紫草急救軟膏

神奇紫草急救軟膏
4.4
心得評價:5 篇(4人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數931
5
2023.02.26 發表
標籤天然・有機
好耐之前已經買過一盒當做街用萬用膏
細細盒好方便,無論細微割親、抓傷、蚊咬、乾燥、都可以用
有淡淡草本味係比較易接受。
但用到hitpan冇再用嘅原因係佢嘅顏色,用完要即時洗手,有次唔記得咗,整污糟咗件衫同袋,
所以出街用要注意記得抹返乾淨隻手
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.