https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
ss1012溫和潔膚水 3號 心得評價
CLINIQUE溫和潔膚水 3號

CLINIQUE
溫和潔膚水 3號

溫和潔膚水3號
CLINIQUE溫和潔膚水 3號
3.5
心得評價:8 篇(4人覺得好用)
容量/價格:200ml / HK$180
看產品及心得
ss1012
年齡23膚質油性肌心得篇數11
5
2021.08.11 發表
一開始覺得酒精味好重,但係可以抹得出污糟,清潔力強,對油肌都冇敏感。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.