https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
ss1012死海鑽奇三合一磨砂面膜 心得評價
SABON死海鑽奇三合一磨砂面膜

SABON
死海鑽奇三合一磨砂面膜

Dead Sea 3-in-1 Mask & Scrub
SABON死海鑽奇三合一磨砂面膜
5.6
心得評價:45 篇(35人覺得好用)
容量/價格:HK$540
看產品及心得
ss1012
年齡24膚質油性肌心得篇數11
5
2022.08.09 發表
標籤毛孔痘痘泛油
用完好乾淨 而且唔係乾到郁唔到
係暗瘡位置厚塗仲快咗好
而且用量唔算多就可以用曬成塊面
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.