Ching829Flora by GUCCI eau de toilette 心得評價
GUCCIFlora by GUCCI eau de toilette

GUCCI
Flora by GUCCI eau de toilette

FlorabyGUCCIeaudetoilette
4.5
心得評價:8 篇(4人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Ching829
年齡24膚質敏感肌心得篇數5
4
2022.06.18 發表
個人不是太喜歡,係周街都有既味道,唔會有令人記住你既感覺。 個人覺得有少少攻鼻
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.