https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Ching829Gucci Guilty 心得評價
GUCCIGucci Guilty

GUCCI
Gucci Guilty

GucciGuilty
GUCCIGucci Guilty
2.8
心得評價:3 篇(1人覺得好用)
容量/價格:50ml
看產品及心得
Ching829
年齡24膚質敏感肌心得篇數5
6
2022.06.18 發表
如果鐘意粉嘅感覺你一定會好鍾意呢支,
佢係花香又好貼膚,有少少情欲既感覺,
一般水貨店$500有交易,
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.